W chwili obecnej nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowiska.

Jeżeli jednak jesteś zainteresowan(a)y pracą w Naszej Firmie na stanowisku sprzedawcy lub kierownika sklepu – prześlij swoją aplikację z zaznaczeniem miasta, w którym chciał(a)byś pracować

z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)